Opti CowFloor krijgt BWL 2013.07 erkenning

ocf-groot.png

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 december de Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd. Het “Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010” is vervangen door “Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013”.

Voor de categorie rundvee geldt vanaf nu de volgende emissiewaarde in kilo’s NH3 per dierplaats per jaar:
A 1.26 ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif (BWL 2013.07)
A 1.26. 1 beweiden: 6,5 
A 1.26. 2 permanent opstallen: 7,5

Lees hier de volledige publicatie in de Staatscourant van 31 december 2013.

Posted by: