Opti-Cow Floor: De Emissiefactor

 

De fabrikanten van betonvloeren en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. Eén van de vloeren die beoordeeld wordt volgens het vastgestelde kader, is de Opti-Cow Floor.

 

De metingen in de proefstallen zijn afgerond en beoordeelt door het RVO. De definitieve emissiefactor is vastgesteld op 8kg NH3 per dierplaats per jaar en wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.


De ontwikkeling van onze Opti-Cow Floor is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ELFPO; Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

"Europa investeert in zijn platteland"

Posted by: