De emissie-arme Opti-CowFloor

 

AniMat_home-opti.jpg

Voor het ongehinderd kunnen bewegen in een stal is de vloer het grootste obstakel. Omdat de koeien op de huidige vloeren veel problemen ondervinden is er grote behoefte aan een adequate stalvloer. De ondergrond moet zo dicht mogelijk bij de natuur liggen. De vloer moet droog, zacht, verend en dicht zijn. Ook moeten de koeien grip hebben. Dat zorgt er voor dat de koeien normaal kunnen bewegen en niet uitglijden of beschadigingen of blessures oplopen.

De meerwaarde van de Opti-CowFloor is niet alleen NH3-reductie. Koeien bewegen zich op deze vloer bijna net zo comfortabel als in de wei. Met de Opti-CowFloor brengt u dus als het ware de wei terug in de stal. Door de vele malen verplaatsing van ligbox naar voerstation, naar melkrobot c.q. melkstal, naar voerhek en terug naar de ligbox, levert dit een veel hoger koe-comfort/redement op.

De fabrikanten van betonvloeren en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. Eén van de vloeren die beoordeeld wordt volgens het vastgestelde kader, is de Opti-Cow Floor.

De metingen in de proefstallen zijn afgerond en beoordeelt door het RVO. De definitieve emissiefactor is vastgesteld op 8kg NH3 per dierplaats per jaar en wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

 

EU-vlag-nieuws.jpgELFPO
De ontwikkeling van onze Opti-Cow Floor is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ELFPO; Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

"Europa investeert in zijn platteland"

Download hier de nieuwe Opti-CowFloor flyer van 2014 met alle specificaties en uitleg.